Welkom bij Carte Blanche

Het concept

De kracht van Carte Blanche is dat het huiseigenaren met uiteenlopende budgetten de mogelijkheid biedt zelf het ontwerp en de indeling van hun huis te bepalen. Zelfs een aaneengesloten rij betaalbare woningen gaat een zeer gevarieerde aanblik bieden. Natuurlijk binnen de grenzen van de technische mogelijkheden, esthetische waarden en wet- en regelgeving, zoals een bestemmingsplan en het bouwbesluit. Lees meer »

Veenendaal-oost

Een Carte Blanche woning kun je laten bouwen in Veenendaal-oost. Deze nieuwe woonwijk is een zogeheten 'levensloopbestendige' wijk, waar bij het ontwerp van de voorzieningen rekening gehouden is met álle mensen, jong en oud, inclusief hun mogelijkheden en beperkingen. Lees meer »